Kinderfysiotherapie

 

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie gericht op baby’s, kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Kinderen leren spelenderwijs. Zeker als ze iets leuk vinden en ze voldoende de mogelijkheid krijgen om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek en de combinatie daarvan. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor een goede ontwikkeling. Dat uit zich niet alleen in het bewegen maar ook in het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Hierdoor kan het kind moeite hebben met deelname aan zijn sociale omgeving. Bijvoorbeeld dat het kind niet mee kan komen op school, of dat hij wordt gepest. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt daarom een grote rol in de behandeling.

Wat is kinderfysiotherapie?

Zoals hierboven al staat beschreven, kan de (motorische) ontwikkeling van een kind vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn.

Als kinderfysiotherapeut begeleiden wij deze kinderen met motorische problemen met als doel hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Dit alles hoort onder de hoofddoelstelling dat een kind op alle fronten (sociaal-emotioneel, motorisch e.d.) goed mee kan komen in het dagelijks leven. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. We gaan uit van de hulpvraag van ouders en kind en we maken gebruik van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

 

Wat is een voorkeurshouding?

Eén van de specifieke problemen waar een kinderfysiotherapeut voor wordt ingezet is het oplossen van een voorkeurshouding bij baby’s. De schedel van uw baby is tijdens de eerste levensmaanden van nature zacht. Slaap- en speelhoudingen kunnen invloed uitoefenen op de vorm van het hoofdje. Het is daarom wenselijk dat uw baby in afwisselende houdingen slaapt en speelt. Daarmee voorkomt u dat uw kind een ‘voorkeurshouding’ ontwikkelt. Met voorkeurshouding wordt bedoelt dat de baby het hoofd bijna altijd naar één kant gedraaid houdt, meestal naar rechts. Niet alleen als hij/zij slaapt, maar vaak ook als hij/zij wakker is.   

   

Een sterke voorkeurshouding kan ertoe leiden dat het hoofdje aan één kant een afplatting krijgt en daardoor scheefgroeit. Als gevolg van zo’n afplatting kan het hele lichaam te veel in dezelfde houding gaan liggen. Dat kan de ontwikkeling van uw kind nadelig beïnvloeden. Een voorkeurshouding kan soms ook leiden tot een afplatting van het achterhoofd.

 

Op welke manier onderscheidt een kinder-fysiotherapeut zich van een algemene fysiotherapeut?

De kinderfysiotherapie onderscheidt zich op een aantal punten van de algemene fysiotherapie. Het kind is natuurlijk grotendeels bij de ouders, op school of op een andere plek. Dat betekent dat de ouders of verzorgers, het gezin en andere opvoeders sterk betrokken zijn bij het behandelproces. Kinderen reageren anders dan volwassenen en daarom vraagt de behandeling van kinderen om een andere benadering en dus om specifieke vaardigheden.

 

Opleiding

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding Fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft de kinderfysiotherapeut gedurende een vier-jarige post-HBO-, en masteropleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen.De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.