Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie Venray

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie gericht op kinderen van 0 tot en met 18 jaar.

Kinderen leren spelenderwijs. Zeker als ze iets leuk vinden en ze voldoende de mogelijkheid krijgen om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek en de combinatie daarvan. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problemen. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden te leren dan anderen. Naarmate een kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om mee te kunnen doen aan de (wensen van) de omgeving.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor een goede ontwikkeling. Dat uit zich niet alleen in het bewegen maar ook in zelfbeeld en zelfvertrouwen. Beperkingen kunnen maken dat een kind moeite heeft met deelname aan zijn sociale omgeving. Bijvoorbeeld dat het kind niet mee kan komen op school, of dat hij wordt gepest. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt daarom een grote rol in de behandeling.

Wat is kinderfysiotherapie?

Zoals hierboven al staat beschreven, kan er veel misgaan met de (motorische) ontwikkeling van een kind.

Als kinderfysiotherapeut begeleiden wij deze kinderen om hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en ontwikkelen. Er is niet alleen aandacht voor motoriek, maar ook voor het sociaal-emotionele. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. We gaan uit van de hulpvraag van ouders en kind en we maken gebruik van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Soms vindt de behandeling aan huis plaats, dat gaat in de meeste gevallen om baby’s of kinderen met een ernstige handicap.

Consultatiebureau Venray kinderfysiotherapie Wieenhof
G | Fysiotherapie Wieenhof

Wat is een voorkeurshouding?

Zoals hierboven al staat beschreven, kan er veel misgaan met de (motorische) ontwikkeling van een kind.

Als kinderfysiotherapeut begeleiden wij deze kinderen om hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en ontwikkelen. Er is niet alleen aandacht voor motoriek, maar ook voor het sociaal-emotionele. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. We gaan uit van de hulpvraag van ouders en kind en we maken gebruik van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Soms vindt de behandeling aan huis plaats, dat gaat in de meeste gevallen om baby’s of kinderen met een ernstige handicap.

Eén van de specifieke problemen waar een kinderfysiotherapeut voor wordt ingezet is het oplossen van een voorkeurshouding bij baby’s. De schedel van je kindje is tijdens de eerste levensmaanden van nature zacht. Slaap- en speelhoudingen kunnen daarom invloed uitoefenen op de vorm van het hoofdje. Het is daarom wenselijk dat je baby in afwisselende houdingen slaapt en speelt. Hiermee kan je voorkomen dat je kind een ‘voorkeurshouding’ ontwikkelt. Met voorkeurshouding wordt bedoeld dat de baby het hoofd bijna altijd naar één kant gedraaid houdt, meestal naar rechts.

Een sterke voorkeurshouding kan ertoe leiden dat het hoofdje aan één kant een afplatting krijgt en daardoor scheefgroeit. Als gevolg van zo’n afplatting kan het hele lichaam te veel in dezelfde houding gaan groeien. Dat kan de ontwikkeling van een kind nadelig beïnvloeden. Een voorkeurshouding kan soms ook leiden tot een afplatting van het achterhoofd.

Op welke manier onderscheidt een kinderfysiotherapeut zich van een algemene fysiotherapeut?

De kinderfysiotherapie onderscheidt zich op een aantal punten van algemene fysiotherapie. Een kind is natuurlijk grotendeels bij de ouders, op school of op een andere plek. Dat betekent dat de ouders of verzorgers, het gezin en andere opvoeders sterk betrokken zijn bij het behandelproces. Kinderen reageren anders dan volwassenen en daarom vraagt de behandeling van kinderen om een andere benadering en dus om specifieke vaardigheden.

Rob Velthuizen Kinderfysiotherapeut in Venray
Consultatiebureau Venray kinderfysiotherapie Wieenhof

Opleiding

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding Fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft de kinderfysiotherapeut gedurende een vier-jarige post-HBO-, en masteropleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen.De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.

Afspraak inplannen?

Wil je een afspraak inplannen? Je kunt ons bereiken door te bellen naar het telefoonnummer: 0478-588291 of stuur een e-mail naar info@fysiotherapiewieenhof.nl

Deel deze pagina

Openingstijden

Maandag8.00 – 17.30 uur
Dinsdag8.00 – 19.00 uur
Woensdag8.00 – 17.30 uur
Donderdag8.00 – 17.30 uur
Vrijdag8.00 – 17.00 uur