Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Otago oefenprogramma

Otago oefenprogramma uitgelegd

Wist je dat vallen één van de belangrijkste doodsoorzaken is onder 65-plussers? En dat de meeste valincidenten in of om het huis plaatsvinden? Er zijn een heleboel redenen die hieraan ten grondslag kunnen liggen, vaak kan (preventieve) begeleiding door een fysiotherapeut erg helpend zijn.

Omdat valrisico bij ouder wordende mensen zo’n groot probleem is, wordt er veel onderzoek naar gedaan. Doel van die onderzoeken is natuurlijk het vinden van een passende behandeling die preventief werkt. Uit een onderzoek van de Otago Medical School in Nieuw Zeeland is een bewezen effectief oefenprogramma gerold waarover we zelf ook erg enthousiast zijn.

Otago werkt

Het Otago oefenprogramma, vernoemd naar z’n oorsprong, bestaat uit een serie oefeningen die in moeilijkheidsgraad toenemen. De oefeningen zijn gericht zijn op kracht en balans en worden aangevuld met een wandelprogramma. Het is de bedoeling dat zelfstandig thuis getraind wordt, maar dit wordt wel aangestuurd en opgevolgd door een fysiotherapeut. Otago is uitgebreid getest onder thuiswonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 97 jaar en de resultaten zijn veelbelovend; dit programma werkt.

Otago in Nederland

Het aantal ouderen dat Nederland telt is in de afgelopen jaren gegroeid met meer dan 150 procent. Het is dus ook redelijk logisch dat het aantal bezoekjes aan de SEH en overlijdens naar aanleiding van een valincident zijn toegenomen. Tijd dus om het Otago programma naar Nederland te halen. Sinds 2018 is het ook in ons land erkend door de commissie leefstijlinterventies van het CGL/RIVM en wordt het aangeboden als officieel traject.

Geriatriefysiotherapie Venray Fysiotherapie Wieenhof
Geriatriefysiotherapie Venray Fysiotherapie Wieenhof

Minder valincidenten

Ouderen vanaf 80 jaar zijn de ideale doelgroep voor het Otago programma. Uit onderzoek is gebleken dat het in deze categorie het meest effectief is. Wanneer het goed wordt uitgevoerd, neemt het aantal valincidenten af met wel 35%. Dat is een zeer grote verbetering in de kwaliteit van leven van deze groep én een grote besparing op de zorgkosten. Win-win dus.

Oefenen vanuit huis

Het is een fysiotherapeut die aan het roer staat bij het Otago programma, maar de uitvoering is zelfstandig en ook de contactmomenten vinden thuis plaats. Tijdens een eerste huisbezoek wordt er uitleg gegeven over het doel van het programma, de oefeningen en de invulling van het wandelprogramma.

De oefeningen worden door de fysiotherapeut op maat uitgekozen en worden vervolgens drie keer per week door de deelnemer gedaan, tussendoor is er telkens een rustdag. Op twee van die rustdagen wordt er als dat mogelijk is een persoonlijk wandelprogramma gedaan. Het Otago programma neemt in totaal twaalf maanden in beslag en de instructeur gaat gedurende die tijd nog vier tot vijf keer op huisbezoek bij de deelnemer. Hiernaast is er maandelijks telefonisch contact om te bespreken hoe het gaat.

Wie betaalt het programma?

Als je aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of een aandoening hebt die voorkomt op de lijst met chronische indicaties, dan worden de kosten voor het Otago oefenprogramma vergoed door je zorgverzekeraar. Ook zijn er verzekeringen die het programma uit een speciaal potje vergoeden.

Deel deze pagina

Openingstijden

Maandag8.00 – 17.30 uur
Dinsdag8.00 – 19.00 uur
Woensdag8.00 – 17.30 uur
Donderdag8.00 – 17.30 uur
Vrijdag8.00 – 17.00 uur