Fysio Fitness

Bewegen in een groep onder begeleiding van een fysiotherapeut

 

Stel, je wilt graag sporten maar je hebt een schrikbeeld van de sportschool. Je weet niet waar te beginnen of je durft het niet zo goed aan vanwege problemen met je gezondheid. Of misschien wil je wel helemaal niet sporten, maar weet je dat het écht nodig is voor je gezondheid.

In dat geval zou Fysio Fitness uitkomst kunnen bieden, je kunt hiervoor terecht bij Fysiotherapie Wieënhof.

Bij Fysio Fitness train je in een kleine groep (van maximaal 5 personen). Omdat de sportinstructeur een fysiotherapeut is, is er veel aandacht voor revalidatie en preventie. Hierdoor train je verantwoord en echt op je eigen niveau. Je sport weliswaar in groepsverband, maar er is heel veel individuele aandacht. Zo heb je dus de wel de lusten van een groep (gezelligheid, voorbeelden, motivatie) maar niet de lasten (geen oog voor jou als persoon, oefeningen die te zwaar of te licht voor je zijn).

In de samenstelling van de groepen proberen we waar mogelijk mensen met een vergelijkbaar niveau of doel bij elkaar te plaatsen, maar natuurlijk houden we ook rekening met je persoonlijke voorkeuren en beschikbaarheid.

Voorbeelden van groepsdoelen zijn:

 • Volhouden van training na een revalidatieperiode.
 • Continueren van lichamelijke activiteit na een fysiotraject.
 • Fit blijven als senior.

 

Dagen en tijden

 • Maandag:             09:00-10:00 
 • Dinsdag:              09:00-11:00 
 • Woensdag:          19:00-20:00 
 • Donderdag:         09:00-11:00 
 • Vrijdag:                 09:00-10:00 

Tarieven per maand

 • 1 keer in de week fysio fitness €39,-
 • 2 keer in de week fysio fitness €72,50

Aanmelding

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een conditietest om een beeld te krijgen van uw gezondheid en persoonlijk doel van de training. Op basis van deze informatie start u met sporten doormiddel van een trainingsschema dat speciaal voor u is opgesteld. Dit schema wordt regelmatig met u doorgenomen en indien nodig aangepast.

  • Intake                       €60,-
  • Tussenevaluatie    €45,-
Fysiotherapeut Bas van Westerveld in Venray

Betalingen

De kosten voor de trainingen komen voor uw eigen rekening. Een 1e lidmaatschap wordt voor 3 maanden aangegaan en wordt na afloop van deze periode zonder opzegging automatisch maandelijks verlengd. Betalingen vinden plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag naar onze bankrekening.

 

Aanmelden of vragen?

Voor aanmelding of meer informatie kunt u bellen met de praktijk op het nummer (0478) 588 291 of reageren via de email: info@fysiotherapiewieenhof.nl 

Veel gestelde vragen over Fysio Fitness

Incidenteel afgezegde trainingen kunnen, in overleg met betrokken fysiotherapeuten van Fysiotherapie Wieenhof, op een ander tijdstip in dezelfde week, dan wel de week direct daarop volgend, worden ingehaald. Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, komt de training te vervallen. Een afgesproken inhaaltraining wordt direct als getraind beschouwd. Mist u een inhaaltraining, dan komt deze te vervallen.

Een 1e lidmaatschap wordt voor 3 maanden aangegaan en wordt na afloop van deze periode zonder opzegging automatisch maandelijks verlengd. De contributie dient te worden voldaan op rekeningnr.: NL84INGB0006375773 t.n.v. Fysio Jansen – Wieenhof, u ontvangt een factuur.

Sportschoeisel – waarmee men niet buiten heeft gelopen – kunt u in de trainingsruimte verwisselen met uw buitenschoenen. Ieder lid is verplicht, tijdens de training, een schone handdoek te gebruiken. In verband met hygiëne en veiligheid is trainen op blote voeten niet toegestaan.

Zonder opzegging wordt uw lidmaatschap na de eerste 3 maanden automatisch maandelijks verlengt. U ontvangt maandelijks een factuur van ons. Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 14 dagen voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk te geschieden, anders zijn wij genoodzaakt u de contributie voor de nieuwe periode in rekening te brengen.

Fysiotherapie Wieenhof kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten.Fysiotherapie Wieenhof heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze is alleen van toepassing indien men de contributie heeft voldaan. Schade door de leden toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van Fysiotherapie Wieenhof kan verhaalbaar zijn op grond van de wettelijke aansprakelijkheid. Wanneer er wijzigingen zijn in uw gezondheidstoestand en/of wijzigingen zijn op het gebied van gebruik van medicatie dient u hiervan melding te maken. Fysiotherapie Wieenhof heeft hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Fysiotherapie Wieenhof behoudt zich het recht voor, de trainingstijdstippen en de tarieven te wijzigen. De éénmalige kosten voor intake en inschrijfgeld staan op uw eerste factuur.

Openingstijden

Maandag8.00 – 17.30 uur
Dinsdag8.00 – 19.00 uur
Woensdag8.00 – 17.30 uur
Donderdag8.00 – 17.30 uur
Vrijdag8.00 – 17.00 uur