Disclaimer

Disclaimer Fysiotherapie Wieenhof

De informatie op deze website hebben wij met uiterste zorg samengesteld. Toch wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen of nalaten van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Deze website is niet bedoeld om persoonlijke (para)medische adviezen te geven en vervangt in geen geval een behandeling of consult. Als u vragen heeft schroom dan niet contact op te nemen met de praktijk.

Links naar externe sites

Mogelijke bevinden zich links naar externe websites op de webpagina’s van fysiojansen.nl. Fysiotherapie Jansen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website www.fysiotherapiewieenhof.nl

Linken naar pagina’s van fysiotherapiewieenhof.nl is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Fysiotherapie Wieenhof toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: “https://www.fysiotherapiewieenhof.nl”, met als officiële beschrijving Fysiotherapie Wieenhof. Doorlinken naar pagina’s binnen de site van fysiotherapiewieenhof.nl is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Fysiotherapie Wieenhof en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Wieenhof.

Openingstijden

Maandag8.00 – 17.30 uur
Dinsdag8.00 – 19.00 uur
Woensdag8.00 – 17.30 uur
Donderdag8.00 – 17.30 uur
Vrijdag8.00 – 17.00 uur